A FÜZET 

My Book by Fluent In Silence - HU

For English, please scroll down.

A FÜZET története hosszabb, mint gondolnátok. És számunkra kedves. Mert azon gondolkodni, hogy milyen körülmények teszik a leginkább eredményessé és örömtelivé a nyelvtanulást, izgalmas kihívás. Hogyan lesz egy füzet szép és jó, ha a használata a nyelvtanulásban egészen specifikus, és ha a nyelvtanulók egytől-egyig különbözőek?

Nem volt elég megtalálni a legjobb minőségű papírt, a méretet és kötéstípust, amiktől a mindenkori táskákba és íróasztalokra pont való lesz. Sokat gondolkodtunk azon, hogy sima, vonalas vagy négyzethálós lapjai legyenek-e. Olyan sokat, hogy közben napvilágot látott a bullet journal a pöttyös lapokkal. Szinte célba értünk, de akkor azt tapasztaltuk, hogy a félcentis pöttytávolság túl szűk. A füzetben a halványszürke pontok 75mm-re vannak egymástól.

Nem volt kétséges, hogy a füzet, amikor végre formát ölt, önálló életre kell, egymást követik majd az újabb és újabb dizájnok. Igazi brand lesz. Ezért nevet is adtunk neki. Fluent In Silence. A füzet borítójára csak valami magas minőségű esztétikai élményt tudtunk elképzelni. Így választottuk Laár Balázs festőművész két alkotását.

A füzet nagy segítség a nyelvtanulásban. Általánosságban arra szolgál, hogy célnyelvi szövegekkel töltsd meg. Hogyan és miféle szövegekkel? Az tanulónként, célonként és hangulatonként is különböző.

Ami bizonyos, hogy a gépírás eluralkodása a mindennapjainkban, a kézzel írás látványos eredményeit még hangsúlyosabbá teszi.

A füzetet tanulóinknak terveztük, hosszú éveken át kísérletezve. Most, hogy megérkezett az első két dizájn, vásárlóink szísesen használják jegyzetfüzetként, naplóként, vázlatfüzetként is.

Reméljük, Neked is sok örömöd telik majd benne.  

Ára: 2500 Ft

Rendelni ezen az e-mail címen lehet: fluentinsilencebooks@gmail.com

My Book by Fluent In Silence - EN

The history of My Books is longer than you might think. And it's sweet for us. Because thinking about the conditions that make language learning most effective and enjoyable is an exciting challenge. How can a notebook be nice and good if its use in language learning is quite specific and if language learners are all different?

It wasn't enough to find the best quality paper, the size and the kind of binding that would make it just right for the bags and desks of each. We thought a lot about whether we should have plain, lined or grid pages. So many thoughts, that in the end we came up with the bullet journal with the dotted pages. We were almost there, but then we found that the half cm dot spacing was too narrow. In the journal, the pale grey dots are 75mm spaced.

There was no doubt that the notebook, when it finally took shape, would have a life of its own, with more and more successive designs. It will become a real brand. So we gave it a name. Fluent In Silence. For the cover of the notebook, we could only imagine something with a high aesthetic quality. So we chose two works by Balázs Laár painting artist.

The book is a great help in language learning. It is generally used to fill it with texts in the target language. How and what kind of texts? It varies from learner to learner, from target to target and from mood to mood.

What is certain is that the prevalence of typing in our daily lives makes the spectacular results of handwriting even more pronounced.

We designed this book for our students, experimenting over many years. Now that the first two designs have arrived, our customers are using it as a notebook, diary and sketchbook.

We hope you will enjoy it too.

Price: 2500 HUF

You can order by e-mail: fluentinsilencebooks@gmail.com

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.